Australijskie prawo stanowe upoważnia urzędników do przymusowego zdejmowania  obywatelom bielizny w celu podania szczepionki
Organy ścigania mają prawo „usunąć wszystko (w tym bieliznę), którą ma na sobie dana osoba”, jeśli zostanie ustalone, że osoba ta musi zostać zaszczepiona.

Stan Australii Zachodniej wprowadził ustawę zezwalającą funkcjonariuszom policji lub innym „upoważnionym osobom” na krępowanie osób a, jeśli uzna to za konieczne, na przymusowe zdejmowanie bielizny w celu podania szczepionki.

 

Tak zwane użycie „rozsądnej siły” obejmuje uprawnienia do:

a) zatrzymanie osoby, oraz zabranie jej do miejsca, w którym osoba ta “ma przejść obserwację lekarską, badanie lekarskie lub leczenie, lub też zostać zaszczepiona zgodnie dyrektywami” 

b) zatrzymania danej osoby w miejscu, w którym jest ona zobowiązana do poddania się obserwacji lekarskiej, badań lekarskich lub leczenia albo do szczepienia zgodnie z zaleceniami; i

c) krępowanie odpowiedniej osoby –

i) w celu umożliwienia przeprowadzenia obserwacji lekarskiej, badań lekarskich lub leczenia; lub

(ii) umożliwienie zaszczepienia;

(d) by zdjąć ubranie (w tym bieliznę), jeżeli:

(i) usunięcie rzeczy jest konieczne, aby umożliwić przeprowadzenie badania lekarskiego lub leczenia lub, w zależności od przypadku, zaszczepienie danej osoby; i

(ii) dana osoba ma możliwość samodzielnego rozebrania się, ale odmawia lub nie robi tego.

 

Artykuł Australian Broadcasting Corporation (ABC) stwierdza, że ​​„uprawnienia te są wykonalne tylko w stanie wyjątkowym dotyczącym zdrowia publicznego, jakie ogłoszono w Australii Zachodniej 23 marca 2020 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19”.

Dr Rocco Loiacono, starszy wykładowca w Curtin Law School w Zachodniej Australii, powiedział LifeSiteNews, że „nie ma podstaw do jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia publicznego, ponieważ od początku kwietnia nie było żadnego społecznego przenoszenia wirusa w Australii Zachodniej”.

 

za lifesitenews