UTLC Era i Berlinertrans-Germany GmbH poinformowały o uruchomieniu regularnych przewozów intermodalnych na trasie Altynkol (Kazachstan) – Kaliningrad − Hamburg. Będą one funkcjonowały w ramach chińskiego projektu Jeden Pas, Jedna Droga.
Celem usługi jest uruchomienie kontrolowanego transportu cargo w ramach inicjatywy Jeden Pas, Jedna Droga, z czasem tranzytu nieprzekraczającym 12-14 dni. Operatorzy usługi będą współpracować w zakresie organizacji i realizacji transportu niezależnie od liczby ładunków na trasie Europa – Chiny.

Korytarz będzie funkcjonował w ramach jednego łańcucha technologicznego, w których ruch frachtowców będzie zsynchronizowany z harmonogramem przewozów morskich i statków czarterowanych na określoną ilość ładunku.

Rolą UTLC Era będzie zapewnienie transportu kolejowego ze stacji Altynkol do portów w obwodzie kaliningradzkim i z powrotem. Z kolei BIT-Germany zorganizuje regularne połączenie morskie między portami w Kaliningradzie i w Hamburgu.

Warto dodać, że kierowanie transportów z Chin przez porty w obwodzie Królewieckim omija terytorium Polski. W ostatnim czasie aż o dwa dni wydłużył się czas oczekiwania transportów na przejściu Terespol-Brześć, a inwestycję w poprawę przepustowości przejścia są dopiero przygotowywane.

 

za https://www.rynekinfrastruktury.pl/