Stawki płacy minimalnej w Ontario wzrosły 1 października 2020 r.

Zgodnie z ustawą Making Ontario Open for Business Act wzrost ten jest powiązany z inflacją – ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych Ontario na rok 2020.

Podwyższenie ogólnej płacy minimalnej wynosi 25 centów, co daje nową stawkę 14,25 dolara za godzinę.

Ogólne i specjalistyczne stawki płacy minimalnej, które obowiązują również od 1 października 2020 r., zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.