Polki dadzą radę… Kobie­ty w Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II w Mississaudze