Według masonów nowa encyklika papieża Franciszka , Fratelli Tutti, ucieleśnia jedną z przewodnich zasad masonerii – ideę powszechnego braterstwa

W oświadczeniu wydanym w tym tygodniu, Gran Logia de España stwierdza, że od 300 lat idea masońska oparta jest na zasadzie „powszechnego braterstwa  ludzi, którzy nazywają siebie braćmi i siostrami, pomimo swoich różnych wyznań, ideologii, koloru skóry, pochodzenia społecznego, języka, kultury czy narodowości ”. Zasada ta, głosi oświadczenie, ścierała się z „fundamentalizmem religijnym” ze strony Kościoła katolickiego, który „opublikował w 19 wieku poważne teksty potępiające tolerancję masonerii .”

W oświadczeniu stwierdzono, że ostatnia encyklika papieża „ pokazuje, jak daleko obecny Kościół katolicki odszedł od swoich dawnych pozycji. We Fratelli Tutti papież uznał Powszechne Braterstwo: wielką zasadę współczesnej masonerii”.

Kościół katolicki i masoneria od dawna stoją w opozycji, biorąc pod uwagę ich bardzo diametralne różnice filozoficzne i teologiczne.

W oświadczeniu zacytowano fragment encykliki Papieża: „Pragnę, abyśmy w naszych czasach, uznając godność każdej osoby ludzkiej, przyczynili się do odrodzenia powszechnego dążenia do braterstwa. Braterstwo między wszystkimi mężczyznami i kobietami.”

W oświadczeniu zacytowano też inny fragment encykliki Franciszka :

Powinniśmy również uznać, że destrukcyjne formy fanatyzmu są czasami spotykane wśród wierzących, w tym chrześcijan; oni także „ mogą zostać uwięzieni w sieciach przemocy werbalnej za pośrednictwem Internetu i różnych forów komunikacji cyfrowej. Nawet w mediach katolickich można przekraczać granice, zniesławienie i pomówienia mogą stać się powszechne, a wszelkie normy etyczne i poszanowanie dobrego imienia innych można porzucić . Jak może to przyczynić się do braterstwa, o które prosi nas nasz wspólny Ojciec? 

 

Tymczasem Kościół katolicki zakazywał i   nadal zakazuje wiernym wolnomularskiej aktywności.  W Deklaracji o Stowarzyszeniach Masońskich podpisanej w roku 1983 przez późniejszego papieża Benedykta XVI, a ówczesnego prefekta Świętej Kongregacji Nauki Wiary, Josepha kard. Ratzingera stwierdza się:

„Pozostaje jednak niezmieniona negatywna opinia Kościoła w sprawie stowarzyszeń masońskich, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za niezgodne z nauką Kościoła i dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej”.