W trakcie wizyty w Svenska Rymdaktiebolaget Esrange Space Center szwedzka minister szkolnictwa wyższego, nauki i kosmosu Matilda Ernkrans zapowiedziała rozbudowę tego ośrodka rakietowego tak, aby mógł służyć do wynoszenia na orbitę wokółziemską małych satelitów. Inwestycję w kwocie 90 mln SEK (39,4 mln zł) sfinansuje państwowa Swedish Space Corporation. Jeszcze w 2017 planowano uruchomić program wsparcia rozwoju ośrodka rakietowego w Esrange kwotą 500 mln SEK (219 mln zł), ale projekt nie wszedł w fazę realizacji.

W Europie Norwegia użytkuje własny kosmodrom – na wyspie Andoya. Wielka Brytania planuje budowę platformy startowej w Szkocji, Hiszpania rozważa usytuowanie ośrodka lotów kosmicznych na Wyspach Kanaryjskich, a Niemcy badają koncepcję wystrzeliwania rakiet z platformy na Morzu Północnym (Niemiecki kosmodrom na Morzu Północnym, 2020-09-12).

Estrange Space Center powstał w 1964 i od tego czasu służy głównie jako wojskowy poligon rakietowy. Jednak z czasem zaczęto stamtąd wystrzeliwać małe rakiety badawcze wykonujące lot po trajektorii suborbitalnej. Z centrum wypuszczane są także balony stratosferyczne badające parametry atmosfery na dużych wysokościach i jej zanieczyszczenie. Ze względu na położenie za kołem podbiegunowym północnym ośrodek służy także badaniom zórz polarnych. Do tej pory z centrum wystrzelono ponad 550 rakiet i wypuszczono ponad 520 balonów badawczych.

Ośrodek Esrange jest położony w najbardziej wysuniętej na północ części kraju w odległości 40 km od centrum wydobywczego w Kirunie. Leży także wewnątrz największego w Europie lądowego poligonu North European Aerospace Testrange (NEAT), który służy m.in. do badań w locie bezzałogowców o dużej długotrwałości lotu.

za https://www.altair.com.pl/