Małe mieszkania w kondominiach są dzisiaj  największymi ofiarami nowej sytuacji na rynku nieruchomości w Toronto.

Według firmy analitycznej Urbanation Inc., we wrześniu sprzedaż mieszkań o powierzchni 500 stóp kwadratowych i mniej spadła o 20% rok do roku, podczas gdy sprzedaż lokali o innych rozmiarach była stała lub nadal dodatnia.

„Stało się jasne, że COVID-19 spowodował dwie zmiany w popycie: chęć posiadania większej przestrzeni i domów bardziej zorientowanych na przyrost wartości poza centrum  negatywnie wpływają na rynek małych mieszkań” – powiedział Shaun Hildebrand, prezes Urbanation.

Te mieszkania przed COVID-19 były najgorętsze na rynku. Kupowali je  inwestorzy, bo wysokie czynsze, jakie mogli pobierać za te lokale, oznaczały, że osiągnięcie zysku było niemal pewne.

Teraz to oni zalewają rynek ofertami.
COVID-19 odwrócił sytuację wokół tych mieszkań. Ludzie, którzy mieszkali w tych lokalach, nie muszą już znajdować się w pobliżu biurowców w centrum miasta, ponieważ wiele z nich jest zamkniętych;  Jak niedawno donosił Financial Post , wielu byłych właścicieli i najemców mieszkań w Toronto wyjechało z Toronto do Hamilton.

Ponieważ praca w domu stała się normą, pomysł zamknięcia się w 450-ft. mieszkaniu, bez dostępu do siłowni, sali imprezowej lub patio na dachu po prostu nie jest atrakcyjne.

Właściciele mikro-kondominiów mają trudności ze sprzedażą i wynajmem swoich mieszkań, ponieważ dwie główne grupy osób imigranci i studenci – już ich nie potrzebują. Imigracja spowolniła , podczas gdy większość zajęć na uniwersytecie odbywa się online.

Hildebrand spodziewa się dalszego osłabienia rynku mikro mieszkań. Chociaż ceny spadły, jak dotąd spadły tylko o jeden procent. Obecna podaż  sugeruje jednak, że mogą nadejść dalsze spadki zwłaszcza, że ​​deweloperzy wprowadzają kolejne na rynek.

To, jak szybko rynek się odrodzi, jest bezpośrednio powiązane z COVID-19

„Kiedy wraca imigracja? Kiedy wracają uczniowie? Kiedy pracownicy biurowi wracają do swoich biur? Trudno powiedzieć, ale w najbliższym czasie wygląda na to, że ceny będą spadać ”. konkluduej Shaun Hildebrand

 

za Financial Post