Szczęść Boże,

 

Kochani powoli dobiega końca Akcja 40 dni dla Życia. Jutro już ostatni dzień ☹ ale w tym roku Pan Bóg dał nam szczególną łaskę i przedłużył nasza modlitwę w intencji nienarodzonych o kolejne dziewięć dni… hura!!!

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

 

W dniach od 1 -8 listopada odbędzie się w Polsce piękna inicjatywa modlitewna pod nazwą Różaniec do Granic Nieba, a wszyscy którzy są za życiem i miłością włączają się w nią obowiązkowo, i znów wszyscy razem będziemy się modlić w obronie życia.. YES !!!! 🙂

 

Tym razem będziemy błagać Boga o wybaczenie za wszystkie dzieci nienarodzone w całej historii naszych rodzin i naszego narodu. Postaramy się przyjąć te bezimienne dusze o których istnieniu może nawet nie wiemy.

Wystarczy jedna modlitwa serca i Psalm 51, w którym słowami Dawida będziemy prosić o wybaczenie w imieniu naszym i tych którzy nie chcą lub już nie mogą tego uczynić, i aby to wszystko dopełniło się w Niepokalanym Sercu Maryi. Odmówimy też jedną bolesną część różańca (5 tajemnic).

 

Podczas objawień Matki Bożej w Gierzwałdzie (jedyne oficjalnie uznane przez Kościół objawienie Maryjne w Polsce) dziewczynki zapytały Matkę Boża kiedy ich ojcowie przestaną pić wódkę. Matka Boża powiedziała: ‘’Odmawiajcie Różaniec’’. Potem dziewczynki zapytały, kiedy Polska odzyska niepodległość. Na co Matka Boża: ’’Odmawiajcie Różaniec.’’ Myślę, że gdybyśmy dzisiaj zapytali Matkę Bożą kiedy skończy się aborcja i ta cała ’’zadyma‘’ w naszej Ojczyźnie, z pewnością Matka Boża odpowiedziałaby: ‘’Odmawiajcie różaniec’’…

Kochani, poniżej przesyłamy link do strony internetowej, gdzie znajdziecie więcej informacji:

https://www.rozaniecdogranic.pl/

https://www.rozaniecdogranic.pl/modlitwa

Pro-liferzy wszystkich krajów, miłośnicy życia i miłości, oraz słudzy Niepokalanej łączmy się (na modlitwie).

Pozdrawiamy z Chrystusem i Jego Matką,

M&T


I. UDZIAŁ W WYDARZENIU:

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych. Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy na cmen-tarzu, w parafi lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem. Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia.

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia21:00 – Apel Jasnogórski (online z Sanktuarium Matki Bozej w Czestochowie)Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, fgurka.W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem. Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy. Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich,kapłanów, biskupów i papieża.II. PRZEBIEG MODLITWY: (starajmy się zachować kolejność)

1. modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miło-ści. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy czło-wiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.Niestety my, grzesznicy, czę-sto nie potrafmy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzuca-my ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodakówdziecko poczęte, które jest przejawem obftości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmu-ję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.(imprimatur N. 5375/2020)

2. modlitwa osobista/rodzinna:

MODLITWA OSOBISTA I RODZINNA NA CMENTARZU: Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszychrodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.Pro-simy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy omodlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.(imprimatur N. 5375/2020)

3. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *i oczyść mnie z grzechu mojego.Uznaję bowiem nieprawość moją, *a grzech mój jest zawsze przede mną.Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *i prawy w swoim sądzie.Oto urodziłem się obciążony winą *i jako grzesznika poczęła mnie matka.A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *naucz mnie tajemnic mądrości.Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *niech się radują kości, które skruszyłeś.Odwróć swe oblicze od moich grzechów *i zmaż wszystkie moje przewinienia.Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *i odnów we mnie moc ducha.Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *i nie odbieraj mi świętego ducha swego.Przywróć mi radość Twojego zbawienia *i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *i wrócą do Ciebie grzesznicy.Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże, mój Zbawco, *niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.Panie, otwórz wargi moje, *a usta moje będą głosić Twoją chwałę.Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *odbuduj mury Jeruzalem.Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.Chwała Ojcu i Synowi, *i Duchowi Świętemu.Jak była na początku, teraz i zawsze, *i na wieki wieków. Amen.4. Różaniec Święty – co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

III. PODSUMOWANIE:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co możliwie najlepsze swoim dzieciom.Odwagi!
W górę serca!