Wydziały zdrowia publicznego w Toronto i Peel zaktualizowały swoje wytyczne dotyczące badań przesiewowych, jeśli chodzi o  uczniów, ustanawiając  bardziej rygorystyczne zasady, kiedy rodzice muszą zatrzymać dziecko w domu.

W piątek Toronto Public Health rozesłało komunikat, w którym stwierdza, że „jeśli uczeń ma choćby jeden objaw COVID-19, musi zostać w domu, izolować się i poddać testom”.

TPH zaleca również, aby jeśli mieszka z rodzeństwem w tym samym gospodarstwie domowym, wszyscy muszą się izolować

TPH stwierdza, że nawet łagodne objawy, takie jak katar lub ból głowy u dzieci, będą wymagały testu na COVID-19.

Zaktualizowane wytyczne są następujące: jeśli dziecko ma jeden lub więcej objawów COVID-19, rodzice będą  musieli:

  • Zatrzymać je w domu.
  • Zatrzymać w domu rodzeństwo i inne dzieci, nawet jeśli nie mają objawów.
  • Poprosić o przebadanie dziecka, lub skontaktować się z lekarzem
  • Jeśli dziecko nie zostanie przetestowane musi pozostać w domu przez 10 dni.
  • Obserwować rodzinę pod kątem objawów. Dorośli muszą pozostać w domu, jeśli mają jeden lub więcej objawów.

Peel Public Health wydało podobne zaktualizowane wytyczne, stwierdzając, że bez testu COVID-19 „dziecko musi być izolowane przez 10 dni od rozpoczęcia objawów”.

Dzieci nie będą mogły wrócić do szkoły lub przedszkola, dopóki wynik ich testu nie będzie negatywny lub pracownik służby zdrowia nie zidentyfikuje innej przyczyny ich objawów lub nie minie 14 dni od ostatniego kontaktu z innym dzieckiem, które nie było badane.