Nowa ustawa o dawstwie narządów i tkanek w Nowej Szkocji obowiązuje oficjalnie od poniedziałku.

Osoby, które nie zrezygnują na piśmie z oddawania swoich narządów i tkanek, zostaną automatycznie po śmierci uznane za dawców.

Nowa Szkocja stała się pierwszą prowincją lub stanem w Ameryce Północnej, która przyjęła ustawodawstwo, które domniemuje zgodę na dawstwo organów. Poprzednio zgoda musiała być wczeMniej wyrażona.

„Przepisy te umożliwią większej liczbie mieszkańców Nowej Szkocji przeszczepy narządów lub tkanek ratujących życie i stanowią pozytywną zmianę w opiece zdrowotnej w Nowej Szkocji” – zapewnia dr Stephen Beed, dyrektor medyczny programu dawstwa organów i tkanek w Nowej Szkocji.

Domniemana zgoda nie obejmuje następujących wyjątków:

osoby poniżej 19 roku życia.
osoby bez zdolności podejmowania decyzji.
osoby, które mieszkały w Nowej Szkocji krócej niż 12 miesięcy