Wtorkowa noc była pracowita dla policji w Toronto,  funkcjonariusze interweniowali kilkakrotnie po otrzymaniu donosów o  osobach, które nie stosują się do nakazów pozostania w domu.

Policja  otrzymała 11 wezwań do dużych zgromadzeń – tylko w dwóch incydentach postawiono zarzuty.

Jedna interwencja miała miejsce w Scarborough, w rejonie Lawrence Avenue East i Victoria Park przed 23:30, jedna osoba została tam oskarżona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Drugi przypadek zakończony postawieniem zarzutów miał miejsce przed pierwszą w nocy w rejonie  Don Mills i Eglinton Avenue. 8 osób oskarżono tam na podstawie ustawy Reopening Ontario Act.

W sześciu wezwaniach nie popełniono żadnych wykroczeń. W 3 przypadkach ludzie wyszli po przyjeździe policji.