Lekarze z Council of Ontario Medical Officers of Health zwrócili się do rządu prowincji z prośbą, by proces odmrażania gospodarki zaczął od otwierania szkół. Przewodniczący rady napisał list do ministrów zdrowia i edukacji, w którym zaproponował wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w szkołach, tak aby dzieci mogły się bezpiecznie uczyć.

Dr Paul Roumeliotis pisze, że po głębszym rozważeniu sprawy, lekarze doszli do wniosku, że otwarcie szkół jest możliwe, a tak naprawdę jest to konieczne i taka decyzja powinna zapaść przed otwieraniem innych sektorów gospodarki. Roumeliotis powołał się na wytyczne torontońskiego SickKids, w których znalazły się zapisy o szkodliwości przedłużającego się zamknięcia szkół oraz sugestia, by szkoły były zamykane jako ostatnie, a otwierane jako pierwsze. Do tego wspomniał o artykule amerykańskiego centrum prewencji i kontroli chorób, w którym stwierdzono, że ryzyko transmisji choroby w szkołach jest niskie, jeśli wszyscy noszą maski i grupy nie mieszają się.

Roumeliotis zauważa, że w niektórych regionach szkoły zostały otwarte i są bezpieczne. Proponuje ograniczanie liczby pracowników przebywających jednocześnie na terenie szkoły oraz rezygnację z zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którzy prowadzą lekcje czy wykłady w kilku szkołach. Należałoby też zwiększyć testowanie pod kątem koronawirusa.

Minister edukacji Stephen Lecce oświadczył, że rząd będzie opierał się na opinii naukowców i pediatrów, by zapewnić bezpieczeństwo w szkołach. Podziękował za opinię Council of Ontario Medical Officers of Health. W piątek Lecce powiedział, że placówki w niektórych regionach pozostaną zamknięte do czasu dostarczenia szybkich testów na COVID-19.