Wolna wola jest podstawowym darem od Boga. Nie ma miłości bez wolności. Nie ma możliwości obdarowywania kogoś bez wolnej woli. Dar wynika z wolności, a nie przymusu. Nie ma możliwości kochania bez możliwości niekochania. Tu jest sam rdzeń tego kim jesteśmy, tu jest centrum naszego człowieczeństwa. Wolność to podstawa wszystkiego – twierdzi w swym wideo felietonie Andrzej Kumor