Austriackie władze zawiesiły szczepienia partią szczepionki AstraZeneca

Austriackie władze zawiesiły szczepienia partią szczepionki COVID-19 firmy AstraZeneca do czasu zbadania śmierci jednej osoby i choroby drugiej przypisywanych zastrzykom, poinformowała 7 marca tamtejsza agencja zdrowia

„Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Opiece Zdrowotnej (BASG) otrzymał dwa raporty  wiązane ze szczepieniem z tej samej partii szczepionki AstraZeneca w klinice okręgowej Zwettl” w prowincji Dolna Austria.

Jedna 49-letnia kobieta zmarła w wyniku ciężkich zaburzeń krzepnięcia, podczas gdy 35-letnia kobieta zachorowała na zator tętnicy płucnej i jest w trakcie rekonwalescencji. Zator tętnicy płucnej to ostra choroba płuc spowodowana przemieszczeniem skrzepu krwi.

„Obecnie nie ma dowodów na związek przyczynowy ze szczepieniem” – uważa BASG.

Austriacka gazeta Niederoesterreichische Nachrichten, a także nadawca ORF i agencja informacyjna APA podały, że obie kobiety były pielęgniarkami pracującymi w klinice Zwettl.

BASG  prowadzi dochodzenie, aby całkowicie wykluczyć jakikolwiek możliwy związek ze szczepieniem. „Jako środek zapobiegawczy, pozostałe zapasy partii szczepionki, której dotyczy problem, nie są już używane” – stwierdza komunikat. AstraZeneca poinformowała, że jest w kontakcie z władzami austriackimi i w pełni popiera dochodzenie.

Unijne organy regulacyjne pod koniec stycznia zatwierdziły produkt Astra Zeneca, stwierdzając, że jest skuteczny i bezpieczny w użyciu, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w połowie lutego umieściła ten produkt na liście do stosowania w nagłych wypadkach.

Działania niepożądane obserwowane w badaniach były w większości krótkotrwałe, a problemy z krzepnięciem krwi nie były zgłaszane.