Plan San Diego polegający na przekształceniu ścieków w wodę pitną za pomocą tak zwanej technologii „od toalety do kranu” pokonał ostatnie przeszkody regulacyjne i może zostać wprowadzony w życie.

Pure Water zwiększy niezależność San Diego  poprzez przekształcenie 83 milionów galonów oczyszczonych ścieków w pitną wodę pitną do 2035 roku.

Uzyskano wszystkie pozwolenia regulacyjne, a oferty budowlane są otwierane i analizowane dla 10 projektów, które będą składać się z pierwszej fazy inwestycji Pure Water, dużego zakładu oczyszczania, który ma zostać otwarty w 2025 r.

Zarówno w odsalaniu, jak i przy użyciu systemu od „toalety do kranu” wykorzystuje się nowe osiągnięcia w technologii odwróconej osmozy, która polega na uzyskiwaniu czystej wody z wody morskiej lub ścieków.

Oczyszczanie ścieków „jest tańsze i mniej energochłonne niż odsalanie”.