W artykule “Nieuprawnione roszczenia” zamieszczonym w piątkowym Naszym Dzienniku czytamy że w przypadku tzw. lasów łemkowskich w Małopolsce może dochodzić do nieuzasadnionych zwrotów mienia Skarbu Państwa

Chodzi o zwrot terenów leśnych, m.in. z zasobu Lasów Państwowych, osobom lub ich spadkobiercom przesiedlonym po II wojnie światowej na Ukrainę lub wysiedlonym w ramach akcji Wisła, które wcześniej do nich należały pisze Zenon Baranowski. Osoby te uzyskują unieważnienie decyzji o przejściu mienia na rzecz Skarbu Państwa, mimo że otrzymywały za to „mienie zamienne”. Poseł Barbara Bartuś (PiS) podkreśla, że problem okazuje się znacznie poważniejszy. – To nie dotyczy tylko Lasów Państwowych, ale również gminy i prywatne osoby mają obawy, że mogą stracić mienie – wskazuje parlamentarzystka.

Poszerza się również krąg osób występujących o unieważnienie decyzji administracyjnych z okresu PRL. – Wcześniej odnosiło się to do osób wysiedlonych w ramach akcji Wisła, a teraz okazuje się, że z tej drogi chce skorzystać bardzo dużo osób, które wówczas wyjechały dobrowolnie w ramach przesiedleń do Związku Sowieckiego – zwraca uwagę Bartuś i dodaje, że niedawno Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie udzielił jej informacji na ten temat. – Z odpowiedzi, którą otrzymałam od wojewody, wynika, że jednych i drugich wniosków jest ponad sto – mówi poseł.

Prokuratura Krajowa informuje, że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające kwestię unieważniania decyzji, tak aby ocenić, czy są podstawy do działań w ramach kompetencji prokuratury.

Poseł Bartuś podkreśla, że przesiedlani przymusowo w ramach akcji Wisła Ukraińcy i Łemkowie otrzymywali w zamian za pozostawione mienie nowe gospodarstwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Jeżeli teraz ich spadkobiercy występują o zwrot dawnej własności, to powinni się rozliczyć z tej, którą otrzymali. – Jeżeli te orzeczenia zostały uznane za nieważne, to można by zacząć dochodzić zapłaty za tamte gospodarstwa – mówi Bartuś. Natomiast kwestie majątkowe przesiedlanych dobrowolnie na teren Związku Sowieckiego Ukraińców regulowała umowa dwustronna ze Związkiem Sowieckim.

Całość w “Naszym Dzienniku”