Jak informuje na swojej stronie portal „Najwyższy Czas” „prof. Krzysztof Simon, który podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa stał się »covidowym guru« w wielu polskich domach, postanowił wystąpić w reklamie maseczek. Kodeks Etyki Lekarskiej zabrania takich praktyk”.

Według informacji „Najwyższego Czasu” „prof. Simon w telewizyjnej reklamie zachwala maski marki B!SAF, za którą stoi wrocławska firma Crusar, zajmująca się dotychczas głównie usługami transportu, magazynowania, czyszczenia oraz dezynfekcji pojemników”.

Portal „Rynek zdrowia” w artykule „Lekarze występują w reklamach, bo nie znają Kodeksu Etyki Lekarskiej?” stwierdza, że „Kwestię udziału lekarzy w reklamach reguluje art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że: po pierwsze, ”lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione”; po drugie – ”lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych”.

Jak wynika z artykułu na stronie portalu „Rynek zdrowia” „temu zagadnieniu poświęcony jest ponadto rozdział 4 (Reklama produktów leczniczych) prawa farmaceutycznego, które generalnie nie dopuszcza do reklamowania produktów leczniczych”.

Jan Bodakowski