March for Life Ottawa 2021

GoniecTv z kamerą na Marszu dla Życia w Ottawie, czwartek 13 maja 2021
Pytamy uczestników dlaczego opowiadają się za życiem? Czy zawsze byli do tego przekonani, czy też coś ich radykalnie przekonało, oraz dlaczego dostęp do aborcji jest w Kanadzie tak bardzo promowany, że zwolennicy ochrony życia wydają się być w odwrocie. A na koniec rozmowa z księdzem pochodzenia polsko-wietnamskiego, którego rodzice poznali się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.