reklama

 

Jak co tydzień w sobo­tę 24 lip­ca 2021 roku odbył się pro­test wol­no­ścio­wy przy Queens Park w cen­trum Toronto