65-letni mieszkaniec Cowichan Valley w Kolumbii Brytyjskiej w zeszłym roku korzystał z zasiłków  pandemii COVID-19, gdy stracił pracę w niepełnym wymiarze godzin jako muzyk.

Teraz 2000 dolarów miesięcznie w Kanadzie, które otrzymywał przez większą część 2020 roku, sprawiło, że nie kwalifikuje się do dodatku dochodu Guaranteed Income Suplement dostępnego dla seniorów o niskich dochodach.

„To dla mnie kompletny szok” – powiedział Sherlock, który  nie ma emerytury z firmy.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Nikt… nie ostrzegł mnie, że z tego powodu stracę mój gwarantowany dodatek do dochodu. Co obniży mi emerytury o połowę przez następne dwa lata”.

Sherlock nie jest jedynym emerytem w takiej sytuacji

Nowi Demokraci i Zieloni wzywają rząd do „szybkiego rozwiązania”  tej sytuacji  i zmianę  podejścia do GIS

Ich zdaniem zasada stosowana przez Canada Revenue Agency prowadzi do większego ubóstwa i tak bardzo biednych emerytów.

Dodatek do  GIS jest sprawdzany pod kątem dochodów. Oznacza to, że dochody podlegające opodatkowaniu z poprzedniego roku – w tym świadczenia nadzwyczajne – służą do obliczenia  wysokości dodatku w następnym okresie płatności (odbiorcy są powiadamiani o przysługujących im uprawnieniach każdego lipca).

„Może to skutkować utratą uprawnień, jeśli dochód danej osoby (lub łączny dochód, w stosownych przypadkach) przekroczy próg, przy którym świadczenia GIS są całkowicie nienależne” – powiedział w e-mailu rzecznik Employment and Social Development Canada Samuelle Carbonneau.