Parks Canada zamierza utworzyć trzy nowe parki narodowe usytuowane w granicach miast. Agencja podpisała partnerstwa z trzema miastami: Saskatoon, Halifaksem i Winnipegiem. Ponadto rozważa możliwość utworzenia parków narodowych w rejonie Edmonton, Colwood, B.C., Windsor, Ont., i Montrealu.

Mieszkańcy 300-tysięcznego Saskatoon już są podekscytowani. Candace Savage, lokalna pisarka i miłośniczka przyrody, mówi, że przez wiele lat pisała do polityków z różnych szczebli rządu, zwracając uwagę na potrzebę ochrony tutejszych terenów podmokłych.

67 kilometrów kwadratowych obejmujących dolinę rzeki przepływającej przez Saskatoon, South Saskatchewan River, to teren zarządzany obecnie przez Meewasin Valley Authority (MVA). Grupa została utworzona w 1978 roku. Z powodu niedostatecznego finansowania w 2016 roku MVA musiało zamknąć centrum informacji turystycznej. Mieszkańcy zaczęli się też skarżyć, że brzegi rzeki są zaśmiecone. Objęcie terenu ochroną przyciągnie turystów i zabezpieczy fundusze.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Meewasin Valley przebiega przez tradycyjne terytorium Metysów, co jest określone w odpowiednich traktatach. Parks Canada i MVA mówią, że ludność rdzenna będzie odgrywać ważną rolę w nowo utworzonym parku. Słowo „Meewasin” w języku Cree oznacza „piękny”.

W Kanadzie znajduje się obecnie 48 parków narodowych. Tylko jeden położony jest na terenie miejskim – to Rouge National Urban Park, utworzony w Toronto w 2011 roku.