Bez kwa­ran­tan­ny komen­tarz z Krakowa

Wra­że­nia z Pol­ski i pasz­por­ty szcze­pion­ko­we w Kana­dzie, Andrzej Kumor komen­tu­je — wciąż z Krakowa