Zakrzó­wek, Skał­ki Twar­dow­skie­go, kamie­nio­ło­my, wyro­bi­ska — Andrzej Kumor opro­wa­dza, po miej­scach chło­pię­cych zabaw w Krakowie