W Wilnie odsłonięto pomnik hetmana Jana Karola Chodkiewicza

W Wilnie odsłonięto i poświęcono pomnik hetmana Jana Karola Chodkiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich dowódców wojskowych. Uroczystość odbyła się w związku z czterechsetleciem śmierci hetmana, wojewody wileńskiego oraz przypadającą w poniedziałek 416. rocznicą bitwy pod Kircholmem, podczas której dowodzona przez hetmana Chodkiewicza husaria rozgromiła trzykrotnie liczniejsze wojska szwedzkie.

Monument jest płaskorzeźbą wykonaną z brązu. Przedstawia naturalnych wymiarów postać wodza w husarskiej zbroi. Za hetmanem ukazane są postaci jego żołnierzy oraz sylwetki licznych kościołów i klasztorów, które ufundował. Upamiętnienie znajduje się na ścianie Pałacu Chodkiewiczów w Wilnie, od strony dziedzińca. Odsłonięcie pomnika wiąże się z ubiegłotygodniową 400. rocznicą śmierci wojewody wileńskiego (24 września).

Jan Karol Chodkiewicz hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jeden z najwybitniejszych polskich i europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku. Najważniejszą zwycięską bitwę stoczył pod Kircholmem w 1605 roku, kiedy dowodzone przez niego wojska Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego przy udziale sił Księstwa Kurlandii pokonały trzykrotnie liczniejsze oddziały Szwedów. Jan Karol Chodkiewicz zmarł w roku 1621, podczas obrony oblężonej przez Turków twierdzy Chocim.

Źródło: wilno.tvp.pl