Lon­don, Onta­rio w par­ku Vic­to­ria sobo­ta 16 października

pro­test prze­ciw­ko obo­wiąz­ko­wi szcze­pień i pasz­por­tom szczepionkowym