Prawnik z Alberty, Jeff Rath z Rath & Company, złożył skargę kryminalną twierdząc, że Pfizer Corp przedstawiał nieprawdziwe dane starając się o zatwierdzenie szczepionki przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W liście adresowanym do premiera Justina Trudeau, głównej urzędniczki ds. służby zdrowia publicznego Theresy Tam, prokuratora generalnego Davida Lamettiego i naczelnik RCMP Brendy Lucki Rath domaga się wszczęcia śledztwa kryminalnego w trybie natychmiastowym.

Prawnik wskazuje na tabelę 14 z dokumentów amerykańskiej Federalnej Administracji Leków i twierdzi, że Pfizer nie powinien utrzymywać, że “szczepionka podana w dwóch dawkach dzieciom w wieku 5-11 lat zapobiega od 0 do 3 zgonom dzieci na milion dzieci w pełni zaszczepionych”. Takie stwierdzenie jest nienaukowe i w żaden sposób nieuzasadnione. We wspomnianej tabeli znalazła się informacja o tym, że szczepionka Pfizer powoduje od 53 do 106 dodatkowych przypadków zapalenia mięśnia sercowego, od 29 do 58 dodatkowych przypadków hospitalizacji z powodu zapalenia mięśnia sercowego oraz od 17 do 34 dodatkowych przyjęć na oddziały intensywnej terapii z powodu zapalenia mięśnia sercowego. FDA zdaniem prawnika celowo nie mówi o innych potencjalnych przyczynach zgonów.

Rath pisze, że konsultował się z ekspertami: pediatrami, epidemiologami, patologami i anestezjologami, którzy czytali dokumenty FDA. Ich zdaniem Pfizer prawdopodobnie zignorował ryzyko wystąpienia m.in. anafilaksji, zapalenia osierdzia, zakrzepicy naczyń włosowatych, zaburzeń krzepnięcia, udarów czy poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego. Zdaniem Ratha Pfizer celowo pominął dane związane ze zgonami spowodowanymi poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego, gdy składał pierwszy wniosek do FDA o dopuszczenie szczepionki w trybie awaryjnym.

Podsumowując, Rath stwierdza, że prawdopodobieństwo śmierci dziecka z powodu podania szczepionki Pfizera jest wyższe niż z powodu zachorowania na COVID-19. Pfizer nie udziela rodzicom prawdziwej informacji.

Dlatego też RCMP powinno rozpocząć śledztwo, a podawanie szczepionki dzieciom w wieku 5-11 lat powinno być wstrzymane do czasu jego zakończenia. Od premiera Trudeau Rath domaga się opublikowania kopii umów na dostawę szczepionek podpisanych z Pfizerem i Moderną. Prawnik twierdzi, że umowy zawierają zapisy o zwolnieniu z odpowiedzialności producentów szczepionek, co tylko potwierdza, że Moderna i Pfizer nie są pewni i nie gwarantują bezpieczeństwa swoich preparatów.