Andrzej Kumor o sza­leń­stwach ame­ry­kań­skie­go “sta­li­ni­zmu” kul­tu­ry wykasowania