Uczmy się czy­taj­my porów­nuj­my szu­kaj­my argu­men­tów kry­tycz­nych, nigdy nie przyj­muj­my infor­ma­cji medial­nych bez­kry­tycz­nie, uczmy się wła­ści­wie for­mu­ło­wać pyta­nia… Ape­lu­je w swym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor