O. Woj­ciech Kurzy­dło pro­boszcz para­fii św. Maze­no­da i gospo­darz pięk­ne­go kościo­ła pod tym wezwa­niem skła­da życze­nia świąteczne