Pruszyński: Po świętach

Mieliśmy mroźne i białe święta, a ja chodziłem na msze białoruskie. Było smutno, bo praktycznie nikt nie śpiewał na nich kolęd.

W kilku miejscach w mieście były wielkie choinki, ale nie było tyle girland na drzewach w śródmieściu miasta, jak rok temu.

Kiedy wrócą?
Mało kto pamięta, że sztandary wojsk polskich na Zachodzie są nadal w Londynie w Instytucie im. gen. Sikorskiego.
Czy więc nie pora cały Instytut z sztandarami z przerzucić do Polski?

Co przyniesie nowy rok?
Wedle jakiejś wróżki, będzie to rok powiększenia terytorium Rosji

Była też smutna wiadomość.
Wieloletni korespondent PAP Włodek Pac, na zdjęciu z mną, po powrocie z Polski, gdzie jest jego żona i dzieci, nagle zmarł w Mińsku

Convirus
Już dwa lata działa i wywraca życie ludzi na całym świecie. Nadal twierdzę, że to kara Boża za nasze grzechy.

Patryk Jaki
Nawa gwiazda na polskiej scenie politycznej. Pochodzi z Opola, był wiceministrem sprawiedliwości u Ziobry, a teraz jest obrońcą polskich interesów w Parlamencie Europejskim.

Współczuję Amerykanom.
Mają starego zbiurokratyzowanego prezydenta, a przeciw niemu stoi operatywny dyktator, który nikogo prawie nie musi pytać o zdanie rozwijając swe kampanie.

Komu pałac?
Jest co najmniej kilka tysięcy pałaców na sprzedaż we Francji. Problem jednak jak i za co je utrzymać.
Mniejsze kupują młodzi z jakimiś zasobami i potem harują, by je doprowadzić do dobrego stanu.
Teraz jest już sporo dworków na sprzedaż w Polsce. Obliczono, że z 30 000 pozostało nie więcej jak 3 000, ale znów kłopot z utrzymaniem. Gdyby ktoś chciał mej rady to kupić niewielki z dobrym drzewostanem, bo dom można dość łatwo odremontować a stare drzewa nie.

Memoriał
Organizacja powstała ponad 30 lat temu w jeszcze ZSSR, która zbierała informacje o stalinowskich represjach i ukazywała jaki to był straszliwy reżim.
Od kilku miesięcy Putin zamierza ją zniszczyć, a ostatnio Sąd Najwyższy Rosji podjął decyzje nakazującą jej zaprzestanie działania, czyli od tego czasu obywatele tego kraju będą karmieni tylko papką propagandową o wielkim Kraju Rad.
Przy okazji dodam, że dokumenty o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej są zaplombowane do 2040 r.

360 000 dolarów
Okazuje się, że z budżetu Narodowej Fundacji Nauki w USA jacyś ”naukowcy” w tym roku dostaną tyle, by badać zachowanie się w okresie ruii kuropatw. Podobne sumy wydawane są też na inne, tak samo ważne dla obywateli USA cele.
Na marginesie pytam, czy przypadkiem z budżetu Kanady nie idą spore sumy na tak samo ważne cele.

Karanie
Wiadomo ludzkość chce by jej członkowie zachowywali się przyzwoicie. By ich do tego zachęcić tym, którzy robią coś złego wymierza się kary.
W średniowieczu były między innymi kary zwane w Polsce „kąsiorem” polegające na tym, że przestępcę za mniejsze przewinienia w publicznym miejscu stawiano i głowę oraz ręce trzymano w swego rodzaju deskach.
Były kary biczowania i teraz jest jeszcze taka w Singapourze. Dalej były kary więzienia, łamania kołem i śmierci.

Dziś wiele z nich już się nie stosuje, ale zastanawiam się czy pewnych bogatych przestępców. jak np. rajfurę, która dostarczała możnym nieletnie dziewczęta nie należy zamiast więzieniem karać olbrzymimi sumami pieniędzy, bo trzymanie kogoś w więzieniu resztę obywateli moc kosztuje, w Kanadzie bodaj średnio 70 000 dolarów.

Aleksander Pruszyński