Nakaz zamaskowania przedszkolaków?

Rada Szkolna Okręgu Durham (DDSB) w Ontario chce, aby dzieci w wieku od czterech do pięciu lat nosiły maski po powrocie do szkoły na naukę.

Według Durham Radio News, powiernicy głosowali za wprowadzeniem obowiązku noszenia masek dla przedszkolaków, mimo że prowincyjne wytyczne nie wymagają masek dla tej grupy wiekowej.

W obecnej sytuacji przedszkolaki są obecnie bardzo zachęcane do zakładania masek. Według dyrektora ds. edukacji Tracy Barill w Durham Catholic District School Board, nastąpił „wysoki stopień” przestrzegania tego zalecenia.

Wniosek z 3 stycznia 2022 r. o zmuszenie przedszkolaków do noszenia masek został złożony przez powiernika Niki Lundquist i przyjęty przez Stały Komitet DDSB.

We wniosku czytamy, że „maskowanie dla wszystkich uczniów, w tym w przedszkolu i młodszym przedszkolu, powinno być obowiązkowe podczas uczenia się osobiście (z zastrzeżeniem tylko wiarygodnych wyjątków w zakresie praw człowieka).”

Kuratorium Peterborough Victoria Northumberland District również wprowadziło obowiązkowe maskowanie dla przedszkolaków.

W obecnej formie polityka rządu Ontario polega na „zachęcaniu uczniów w przedszkolu do noszenia niemedycznych lub materiałowych masek w pomieszczeniach szkolnych, a także w pojazdach szkolnych”.

Maski są już obowiązkowe dla nauczycieli, personelu i uczniów klas od 1 do 12.