Pomoc od Polo­nii dotar­ła do Kon­wo­ju Wol­no­ści w Ottawie

Pomoc zebra­na przez Polo­nię i wszyst­kich, któ­rzy dołą­czy­li się do akcji, dotar­ła w sobo­tę do Ottawy.