Region Peel pół roku temu podczas zamkniętej sesji obrad postanowił przerwać projekt budowy fermentatora beztlenowego, który miał służyć przerabianiu wszystkich zielonych śmieci regionu na nawóz i gaz ziemny. Do tej pory na realizację projektu wydano 17,5 miliona dolarów. Radni podejmując decyzję o wycofaniu się z przedsięwzięcia, zwracali uwagę na przekroczenie kosztów.

Budżet kapitałowy projektu budowy fermentatora beztlenowego wynosił 124 miliony dolarów. Latem ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, który podjąłby się budowy zakładu. Radny Ron Starr, przewodniczący strategicznej komisji doradczej ds. zarządzania odpadami, powiedział, że wynik przetargu był daleki od oczekiwań. Złożone oferty znacznie przekraczały budżet. Starr wyjaśnił, że nie może podać kwot, ponieważ decyzja zapadła na zamkniętym posiedzeniu. Teraz region rozważa inne możliwości.

Jennifer Innis, radna z Caledon, która pracowała w komisji, powiedziała, że wzrost kosztów miał związek z pandemią. Kontynuowanie projektu nie było w interesie publicznym.

Region wydał 17,5 miliona dol. na planowanie projektu, w tym na zakup działki przy 125 Orenda Rd., gdzie miał powstać fermentator.

Obecnie śmieci odbierane z zielonych koszy są składowane w regionalnej kompostowni, a potem rozsyłane do przetworzenia do prywatnych zakładów.