Ontario ma w planach zwiększenie kar za nieetyczne praktyki stosowane przez deweloperów budujących kondominia. Minister ds. rządu i usług konsumenckich Ross Romano powiedział, że zaproponowane przepisy mogą wejść w życie za 30 dni i będą działać wstecz do ostatniego czwartku, kiedy zostały ogłoszone. Minister wyjaśnił, że do zmian zmotywowały go historie klientów, którzy podpisywali umowy na zakup mieszkań za określoną kwotę, a potem byli zmuszani do dopłat lub rezygnacji z zakupu.

Według nowych zasad kary dla firm i osób indywidualnych za anulowanie pierwotnych projektów i podnoszenie cen za mieszkania będą podwojone. Ponadto usunięte będą ograniczenia kar dla podmiotów popełniających to samo wykroczenie kilka razy, a wprowadzona zostanie możliwość odebrania licencji na dwa lata (obecnie na 6 miesięcy) deweloperom, którzy w ten sposób zwiększają ceny. Wykroczenia będą ustalane podczas oceny nieetycznego zachowania dewelopera, a Home Construction Regulatory Authority będzie mogło rozpocząć dochodzenie, nawet jeśli nie otrzyma skargi. Ma to przyspieszyć cały proces.

Minister dodał, że w przypadku zwrotu depozytów, pieniądze będą oddawane klientom z uwzględnieniem stóp procentowych banku centralnego, tak by konsumenci nie byli stratni, jeśli projekt zostanie odwołany.

Obecnie trwa proces konsultacji.

Minister Romano powiedział, że rząd chce jeszcze zrobić coś, by zwiększyć przystępność domów w Ontario.