Nowy sondaż pokazuje, że większość Kanadyjczyków uważa, że ​​dziennikarze „celowo próbują wprowadzić ludzi w błąd”.  Kanadyjczycy są także coraz bardziej zaniepokojeni tym, że są wprowadzani w błąd przez przywódców.

Na szczycie listy grup darzonych najmniejszym zaufaniem  znajdują się dziennikarze, przy czym większość Kanadyjczyków twierdzi, że nie ufa mediom.

Globalna firma komunikacyjna Edelman opublikowała niedawno swój Barometr zaufania 2022 , raport, który obejmuje odpowiedzi publiczne na instytucje i problemy społeczne.
Zaufanie do mediów pozostaje niskie.
Aż siedemdziesiąt jeden procent Kanadyjczyków obawia się, że „fałszywe wiadomości są używane jako broń”, a większość obawia się, że są wprowadzani w błąd przez przywódców społeczeństwa.
W raporcie zapytano respondentów, czy uważają, że niektóre grupy „celowo próbują wprowadzić ludzi w błąd, mówiąc rzeczy, o których wiedzą, że są fałszywe lub rażąco przesadzone”.
Wyniki pokazały, że sześćdziesiąt jeden procent Kanadyjczyków zgodziło się z tym stwierdzeniem, w odniesieniu do dziennikarzy, czyli o dwanaście procent więcej niż w zeszłym roku. Przywódcy biznesu i rządu nie wypadli dużo lepiej, odpowiednio sześćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem procent, stwierdziło że celowo okłamują ludność.
Na pytanie, czy rodakom Kanadyjczykom „brakuje umiejętności prowadzenia konstruktywnych i obywatelskich debat na tematy, w których się nie zgadzają”, ponad połowa respondentów odpowiedziała, że ​​zgadza się z tym sądem.

Poniżej kontynuacja tekstu