Nauczycielka trzeciej klasy szkoły podstawowej w Chelsea, Que. nie będzie mogła prowadzić lekcji ponieważ nosi hidżab. Dyrektor szkoły poinformował ją, że musi być zatrudniona w innym charakterze, tak by nie uczyć w klasie. Powodem jest ustawa numer 21, która zakazuje niektórym urzędnikom publicznym – w tym nauczycielom – noszenia symboli religijnych.

Fatemeh Anvari pracowała w Western Quebec School Board na zastępstwa przez kilka miesięcy. W końcu zaproponowano jej, by ubiegała się o stałą posadę nauczycielki klasy trzeciej w Chelsea Elementary School. Zaczęła pracę tej jesieni. Po miesiącu odbyła się rozmowa z dyrektorem, który przekazał jej, że sprawa została omówiona z wydziałem kadrowym kuratorium.

Anvari mówi, że była w szoku. Dodaje, że nie ma pretensji do dyrektora, tylko do prowincyjnych ustawodawców, którzy przyjęli takie prawo. Mówi, że w szkole panuje przyjazna atmosfera. Anvari podkreśla, że jest muzułmanką, ale hidżab jest dla niej nie tylko symbolem religijnym, lecz także częścią jej tożsamości.

Western Quebec School Board jest kuratorium prowadzącym szkoły anglojęzyczne. Sprawa podporządkowania się szkół anglojęzycznych przepisom ustawy 21 była rozpatrywana przez sądy. Chodziło o przyznanie tego rodzaju kuratoriom prawa do wyjątku uzasadniając to tym, że szkoły anglojęzyczne promują różnorodność i mogą decydować, kogo chcą zatrudniać, i mieści się to w prawie do edukacji w języku mniejszości chronionym przez Kartę Praw i Swobód. Prowincyjny najwyższy sąd apelacyjny odrzucił jednak niedawno wniosek o przyznanie wyjątku.

Kirsten Taylor-Bosman, której córka chodzi do klasy, w której uczyła Anvari, mówi, że rząd powinien spojrzeć na sytuację oczami dzieci, dla których rozstanie z nauczycielką z powodu hidżabu nie ma najmniejszego sensu. “To jest niezgodne z wartościami, które przekazujemy naszym dzieciom”, mówi Taylor-Bosman.

Tymczasowy przewodniczący rady kuratorium, Wayne Daly, mówi, że środowisko anglojęzyczne nie popiera ustawy 21. Jesteśmy jednak mieszkańcami Quebecu i musimy się stosować do tutejszych praw. Heidi Yetman, przewodnicząca związku zawodowego nauczycieli, do którego należy Anvari, dodaje, że prawo w niesprawiedliwy sposób piętnuje kobiety.

Na ogrodzeniu wokół szkoły pojawiły się zielone wstążki (zielony to ulubiony kolor Anvari) i plakaty zachęcające do przywiązania zielonej wstążki na znak protestu przeciwko ustawie 21. Środowisko szkolne zorganizowało akcję pisania listów do kuratorium, premiera prowincji i miejscowego posła. Planowana jest demonstracja.