Wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland oraz sekretarz skarbu USA Janet Yellen omówiły przejęcie rosyjskich aktywów podczas wizyty Yellen w Toronto 20 czerwca 2022 r .

Sprzedaż rosyjskich aktywów w celu opłacenia odbudowy Ukrainy nasuwa  pytania o praktyczną egzekucję i czy niektóre kwestie trafią do sądu.

C-19, ustawa o wykonaniu budżetu, otrzymała w ubiegły czwartek zgodę królewską. Wśród wielu jej środków znajdują się nowe uprawnienia do zajmowania i sprzedawania aktywów należących do osób i podmiotów znajdujących się na kanadyjskiej liście sankcji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Uważamy, że rozszerzenie naszych uprawnień prawnych jest naprawdę istotne, ponieważ znalezienie pieniędzy na odbudowę Ukrainy będzie bardzo ważne” – powiedziała minister finansów Chrystia Freeland. „Nie wyobrażam sobie bardziej odpowiedniego źródła tego finansowania niż skonfiskowane rosyjskie aktywa”.

RCMP twierdzi, że zamrożone rosyjskie aktywa mają wartość wartości 123 mln dol.

Posunięcie Kanady – i potencjalnie innych krajów G7 spotykających się w Niemczech w tym tygodniu – jest bezprecedensowe.  Inne wrogie rządy mogą w odwecie przejąć należące do Kanady aktywa za granicą. Może to również naruszać zwyczajowe prawo międzynarodowe , takie jak artykuły ONZ dotyczące odpowiedzialności państw.

Nowe uprawnienia dotyczą aktywów w Kanadzie będących własnością osoby lub podmiotu znajdującego się na liście sankcji rządu federalnego . Wcześniej władze mogły przejmować dochody z przestępstwa. Dzięki C-19 mogą skonfiskować majątek osób objętych sankcjami, niezależnie od tego, czy został nabyty legalnie, czy nielegalnie.

 

Zapytany o legalność tych nowych uprawnień na początku tego miesiąca, minister sprawiedliwości David Lametti powiedział, że „nie ma w Kanadzie absolutnego prawa do posiadania własności prywatnej” i porównał to z innymi procesami wywłaszczania przez rząd.

Adrien Blanchard, rzecznik minister spraw zagranicznych Melanie Joly, powiedział CBC News, że „niezbędne elementy równowagi” są zapewnione w C-19, w tym formalny proces sądowy w celu konfiskaty jakiegokolwiek majątku.

.

Kiedy RCMP poinformowała na początku tego miesiąca, że ​​kanadyjskie władze zamroziły dotychczas równowartość 124 milionów dolarów w aktywach, nie była w stanie ujawnić, czym są te aktywa czy jest to gotówka, obligacje, kryptowaluta, akcje korporacyjne, nieruchomości lub inne mienie – z powodu… Ustawy o ochronie prywatności.

Jeden z prominentnych rosyjskich oligarchów na kanadyjskiej liście sankcyjnej, Roman Abramowicz, posiada około 30 procent akcji Evraz, globalnego producenta stali, który w swoich zakładach w zachodniej Kanadzie zatrudnia ponad 1800 osób.

C-19 nakłada na ministra spraw zagranicznych odpowiedzialność za to, kto dostaje pieniądze i co się z nimi dzieje.

„Ukraina, historycznie… borykała się z problemami korupcji”, uważa Rachel Ziemba, adiunkt w Centre for a New American Security, która doradza firmom i krajom w zakresie polityki sankcji. „Poczyniono wiele postępów… ale nadal nie jest to poziom rozwiniętej gospodarki”.

 

Podatnicy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie chcą ponosić pełnych kosztów tej wojny, powiedział Ziemba, ale ponieważ rządy przystępują do przejmowania aktywów, muszą również martwić się komunikatem, jaki wysyłają, które jurysdykcje są bezpieczne dla zagranicznych inwestycji.

„Przed nami wiele pytań prawnych” – dodała

Według niedawnych doniesień na temat rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego , w Kanadzie może znajdować się około 20 miliardów dolarów – znacznie wyższa suma  niż ujawnione do tej pory 124 miliony dolarów w zamrożonych aktywach.

„Rosyjski Bank Centralny i niektóre z jego funduszy inwestycyjnych w ciągu ostatniej dekady były naprawdę skoncentrowane na próbach zmniejszenia swojej ekspozycji na dolary amerykańskie” – wyjaśnia Ziemba. Kanadyjskie aktywa rezerwowe i obligacje rządowe były atrakcyjne, ponieważ oba były stabilne i przynosiły wyższą stopę zwrotu niż porównywalne inwestycje w Japonii czy Unii Europejskiej.

Rosyjski bank centralny znajduje się na kanadyjskiej liście sankcji. Czy i te rezerwy należy przejąć i przekazać Ukrainie?

Yellen wypowiedziała się przeciwko robieniu tego w USA, chociaż mogłoby to zapewnić więcej środków na odbudowę Ukrainy.

„To może stanowić przekaz dla innych krajów, które inwestują na rynkach [międzynarodowej waluty i obligacji]” – powiedziała Ziemba – pomyśl na przykład o sile nabywczej Chin. „Myślę, że właśnie dlatego departament skarbu [USA], a nawet [rezerwa federalna USA] są niechętne wobec tych posunięć”.