Jubileusz Kopernika (550) w Kanadzie 2023

        Mikołaj Kopernik (19 luty 1473 – 24 maj 1543) Astronom, matematyk, który wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię. (Jan Nepomucen Kamiński)

        Z okazji przypadającej w 2023 roku 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, rok ten ogłoszony został w Kanadzie Rokiem Kopernika.

        Jubileusz 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika obchodzony był z wielkim sukcesem w Kanadzie w roku 1973 pod patronatem gubernatora generalnego Kanady, z udziałem profesor Wilhelminy Iwanickiej z Torunia oraz wielu osobistości kanadyjskich i polonijnych z przewodniczącym komitetu organizacyjnego dr Zdzisławem Przygodą.

Poniżej kontynuacja tekstu

        To pamiętne wydarzenie sprzed pięćdziesięciu lat zainspirowało niestrudzonego promotora polskości w Kanadzie, prezesa organizacji Polish-Canadian Business and Professional Association of Windsor (PCBPAW) Jerzego Baryckiego, do podjęcia inicjatywy utworzenia wystawy dla uczczenia światowej sławy naszego wielkiego astronoma. Jesienią 2021 na prośbę PCBPAW, organizacji członkowskiej KPK, Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej wyraził poparcie tego projektu w ramach obchodów Roku Kopernika (2023) w Kanadzie, ogłoszonego pod patronatem Kongresu. Rozpoczęły się odtąd prace nad projektem wystawy prowadzone zgodnie z wyznaczonym planem. W trakcie tworzenia wystawy wyszły trzy komunikaty informujące o przebiegu prac w 2022 roku. Wystawa jest hołdem Polonii kanadyjskiej dla Mikołaja Kopernika z okazji 550. rocznicy urodzin i ma na celu przybliżenie podstawowych faktów biograficznych, związanych z jego postacią. Mikołaj Kopernik, polski astronom i matematyk sformułował teorię głoszącą, że to Ziemia jest w ruchu, a nie Słońce, wbrew przekonaniom pokoleń. Dziś uznawany jest za ojca współczesnej astronomii.

        Prace były koordynowane przez PCBPAW, sponsorowane i wspierane cennymi materiałami przez szereg instytucji w Polsce i Kanadzie. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wysiłkowi prace nad projektem wystawy zostały uwieńczone wspaniałym rezultatem w postaci dwunastu plansz wielkowymiarowych. Obok polskiej powstała wersja angielska, a w trakcie końcowym jest francuska. Wydane zostały znaczki pocztowe, polski i kanadyjski, oraz medalion z wizerunkiem i diagramem Mikołaja Kopernika. Wystawa w zaawansowanym stanie jest gotowa na jubileusz 550-lecia MK w roku 2023. Będzie prezentowana w języku polskim lub angielskim w miastach kilku prowincji, a wersja francuska będzie dostępna w postaci broszur. Koordynatorzy wystawy zachęcają polonijne organizacje do uczczenia tego szczególnego jubileuszu poprzez tworzenie lokalnych programów i tam, gdzie jest to możliwe, wystąpienie o nadanie nazwy Copernicus/Kopernik ulicy lub obiektów w swoich miejscach zamieszkania. Wystawa będzie pokazywana w różnych miejscach w zależności od możliwości organizacyjnych i finansowych. Będzie też dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej do wykorzystania w lokalnych projektach jubileuszowych. Warto włączyć młode pokolenie do współpracy, informować władze lokalne, posłów prowincjonalnych i federalnych.

        Sława Kopernika będzie trwać tak długo, jak długo będzie trwać pamięć o nim.

Krystyna Sroczyńska

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie Oddział Toronto