Dzieci z największej kanadyjskiej szkoły polonijnej im. Mikołaja Kopernika w Mississaudze przygotowały kartki świąteczne i życzenia dla mieszkańców domów opieki Copernicus Lodge w Toronto i Wawel Villa w Mississisaudze, które niniejszym przekazujemy.