Zapraszamy do wspierania działalności Gońca poprzez dotacje oraz odwiedzenie naszych stron na Facebooku i w Youtube 

Ideolodzy i politycy usiłują panować nad komunikacją dlatego betonują opis rzeczywistości i interpretację wydarzeń “w jedynie słuszny” kanon, jednocześnie w ten sposób blokują rozwój nauki i pozbawiają wolności ludzi. Obecne betonowanie rzeczywistości przy jednoczesnym powoływaniu się na naukę w takich zagadnieniach jak “walka z klimatem”, wojna na Ukrainie, historia kolonializmu, covid czy jedynie poprawna interpretacja historii holokaustu, nie tylko prowadzą do intelektualnego zubożenia, ale zapowiadają antynaukowy totalitaryzm. Przeciwstawiajmy mu się z całych sił kiedy jeszcze jest na obecnym, wczesnym etapie.