Coroczny piknik członków grupy 17 Delhi odbył się na farmie Marka Dworzaka, byłego prezesa.

        Udział wzięli niemal wszyscy członkowie grupy.

         W serdecznej atmosferze prezes Elżbieta Gazda podkreśliła aktywność członków; mimo obecnej sytuacji związanej z Covid-19 grupa nie przerwała działalności i powiększyła swe szeregi.

        Na fotografii z prawej prezes Elżbieta Gazda, były prezes Marek Dworzak i były prezes Stanisław Pogorzelski John Kroll organizator.   Nadesłał John Krol