Minister Saskatchewan Jeremy Cockrill wysłał ostrzeżenie do rządu Trudeau, że funkcjonariusze wysłani przez Ottawę zostaną aresztowani, jeśli nadal będą wchodzić na pola uprawne w celu badania poziomu azotu, bez zgody właścicieli czytamy na portalu https://thecountersignal.com/

Według Cockrilla, rząd Trudeau bezprawnie wysyła pracowników federalnych na pola uprawne w Saskatchewanie w celu zbadania poziomu azotu bez zgody właścicieli.

W liście minister powołał się na liczne skargi od rolników z tej prowincji; Rolnicy twierdzą że agenci rządowi nie prosili o pozwolenie na dostęp do ziemi i nie otrzymali  zgody.

Minister Cockrill ponadto zwrócił uwagę rządowi Trudeau, że działania takie stanowią naruszenie ustawy o włamaniu do własności w Saskatchewan i ostrzegł, że mogą wiązać się z poważnymi karami, w tym grzywną do 200 000 dol. i do sześciu miesięcy więzienia.

Rząd Saskatchewanu stanowczo domaga się zaprzestania  bezprawnych działań i ostrzega, że jeśli będą kontynuowane, to  pracownicy federalni mogą zostać aresztowani i oskarżeni.