Enbridge Inc. z siedzibą w Calgary podpisał porozumienie z 23 plemionami Indian i Metysów dotyczące sprzedaży 11,57 proc. udziałów w siedmiu rurociągach zlokalizowanych w regionie Athabasca w Albercie. Wartość transakcji to 1,12 miliardów dolarów. To największa jak dotąd transakcja związana z energetyką i ludnością rdzenną w Ameryce Północnej.

Za inwestycję będzie odpowiedzialny nowo utworzony podmiot Athabasca Indigenous Investments (AII). Wódz Frog Lake First Nation, Greg Desjarlais, mówi, że inwestycja jest szansą na wzbogacenie się ludności rdzennej i wspiera jej niezależność ekonomiczną.

Porozumienie jest częścią planu pojednania z ludnością rdzenną wdrażanego przez Enbridge. Jego celem jest budowanie dobrych relacji z pracownikami i społecznościami rdzennymi.

Al Monaco, dyrektor wykonawczy Enbridge’a, powiedział, że umowa pokazuje, jak firma może współpracować z ludnością rdzenną w zakresie własności i utrzymania krytycznej infrastruktury energetycznej.

Rurociągi prowadzą do Cushing w Oklahomie, gdzie Enbridge ma zbiorniki do magazynowania ropy naftowej. Umowa dotyczy takich rurociągów jak: Athabasca, Wood Buffalo/Athabasca Twin i związanych z nimi zbiorników; Norlite Diluent; Waupisoo; Wood Buffalo; Woodland oraz przedłużenie Woodland. Enbridge twierdzi, że to infrastruktura zapewniająca wysoko prawdopodobne wzbogacenie.

Umowa ma być zamknięta w ciągu 6 miesięcy.