CBC rozważa rezygnację z wymogu obiektywności dziennikarskiej w celu wyeliminowania „rasizmu strukturalnego”

CBC podobno rozważa porzucenie odwiecznego standardu dziennikarskiego, aby  reporterzy byli obiektywni – przynajmniej w odniesieniu do tych z “widocznych mniejszości”

CBC jest dofinansowana przez kanadyjskich podatników kwotą $1,2 mld dol. rocznie

Doniesienia na ten temat zostały opublikowane w artykule wstępnym quebeckiej gazety La Presse.  CBC rozważa postulat swoich reporterów, aby państwowy nadawca porzucił swoje obecne standardy wymagające od dziennikarzy i personelu zachowania neutralności w kwestiach politycznych w celu położenia kresu „rasizmowi strukturalnemu”.

Zasada ta miałaby w dużej mierze zastosowanie w przypadku aktywizmu związanego z kwestiami Black Lives Matter i ludności rdzennej, i nie białych reporterów.

Zgodnie ze standardami i praktykami dziennikarskimi CBC, reporterom sieci zabrania się wyrażania osobistych opinii lub stronniczych poglądów.

Zniesienie wymogów obiektywizmu dla pracowników CBC jest postulatem głównego związku korporacji już od ponad dwóch lat.

W 2020 r., w szczytowym momencie demonstracji Black Lives Matter Canadian Media Guild wystosował list do kierownictwa CBC wzywając nadawcę do „zlikwidowania rasizmu strukturalnego” i zmniejszenia wpływów„ białych redaktorów”.

W liście stwierdzono, że wymogi obiektywizmu skutecznie zabraniają pracownikom CBC „swobodnego mówienia o swojej tożsamości i przeżytych doświadczeniach” i wezwano menedżerów do zaprzestania dyscyplinowania reporterów, którzy bronią „swojego człowieczeństwa lub człowieczeństwa innych”.

za National Post