Firma PayPal zapowiedziała 8 października, że ​​nie wdraża nowej polityki, która umożliwiłaby przedsiębiorstwu zajmowanie kont i pieniędzy  użytkowników, którzy rzekomo promują „dezinformację” lub „nienawiść”.

„Powiadomienie rozesłane zostało przez pomyłkę i zawierało nieprawidłowe informacje; PayPal nie nakłada na ludzi kar za wprowadzanie w błąd, a takie sformułowanie nigdy nie miało być umieszczone w naszych zasadach” – zapewnił w e-mailu rzecznik PayPala.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Przepraszamy za zamieszanie, które to spowodowało” – dodał rzecznik.

Firma we wrześniu ogłosiła , że ​​zmienia swoją politykę zasad użytkowania, czyli AUP.

Zgodnie z zasadami, które mają wejść w życie w listopadzie, użytkownicy nie mogą używać systemu PayPal do „wysyłania lub publikowania jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów, które według wyłącznej opinii firmy PayPal (a) są szkodliwe, nieprzyzwoite, nękające lub budzące sprzeciw, (b) przedstawiają lub sprawiają wrażenie przedstawiania nagości, czynności seksualnych lub innych czynności intymnych, (c) przedstawiją lub promują nielegalne zażywanie narkotyków, (d) przedstawiają lub promują przemoc, działalność przestępczą, okrucieństwo lub samookaleczenie (e ) przedstawiają, promują lub podżegają do nienawiści lub dyskryminacji chronionych grup lub osób lub grup ze względu na chronione cechy (np. rasę, religię, płeć lub tożsamość płciową, orientację seksualną itp.) (f) stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dobrostanu użytkownika , (g) są oszukańcze, promują dezinformację lub są niezgodne z prawem, (h) naruszają prywatność, prawa własności intelektualnej, lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony lub (i) w inny sposób nie nadają się do publikacji.”

Firma PayPal twierdzi, że w przypadku każdego naruszenia użytkownicy ponoszą konsekwencje. Obejmują one „odszkodowanie umowne” w wysokości 2500 USD za naruszenie. Pieniądze zostaną pobrane bezpośrednio z konta PayPal danej osoby.

 

Pieniądze tye pokryją wewnętrzne koszty administracyjne ponoszone przez firmę PayPal w celu monitorowania i śledzenia naruszeń oraz szkód wyrządzonych marce firmy PayPal.

Wiele osób ogłosiło w mediach społecznościowych, że zamknie swoje konta.