Imigranci są na dobrej drodze, aby do 2041 r. stanowić do 34% populacji

Według najnowszego spisu powszechnego  Statistics Canada prawie jedna czwarta mieszkańców Kanady była lub jest imigrantami  – którzy stanowią obecnie największą część populacji w historii kraju,

Statistics Canada podaje, że 8,3 miliona ludzi, czyli 23 procent populacji, mieści się w tej kategorii, co bije poprzedni rekord  22,3 procent z 1921 roku.

Imigranci stanowią obecnie większą część populacji Kanady niż w jakimkolwiek innym kraju G7.

Populacja Kanady w okresie od 2016 do 2021 roku wzrosła o 5,4 procent . Nowi imigranci stanowili 71,1 procent tego wzrostu.

„Jeśli te trendy się utrzymają, w oparciu o ostatnie prognozy populacji kanadyjskiego urzędu statystycznego, imigranci mogą stanowić od 29,1 proc. do 34 proc. populacji Kanady do 2041 r.” – czytamy w raporcie.

W latach 2016-2021 w Kanadzie osiedliło się na stałe 1,3 mln nowych imigrantów. Prawie 16 procent wszystkich imigrantów w Kanadzie przybyło niedawno do kraju. Statistics Canada podaje , że niedawni imigranci są przeciętnie młodsi niż reszta kanadyjskiej populacji i mieli kluczowe znaczenie dla obsadzenia wielu miejsc pracy na kanadyjskim rynku pracy.
Od 2016 do 2021 roku imigranci odpowiadali za cztery piąte wzrostu siły roboczej Kanady. Duża część niedawnych imigrantów została wybrana ze względu na ich zdolność do wniesienia wkładu w gospodarkę Kanady.

Statistics Canada podaje, że ponad połowa niedawnych imigrantów – 748 120 z 1,3 miliona przyjętych do Kanady w latach 2016-2021 – przybyła do Kanady w kategorii ekonomicznej.

Spośród tych imigrantów zarobkowych prawie 35 procent przybyło z programów dla wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy nieco ponad jedna trzecia z programu nominacji prowincyjnej.

Imigranci urodzeni w Azji mieli rekordowy udział wśród niedawnych imigrantów stanowiąc w 2021 r. 62 procent. Tymczasem liczba nowych imigrantów urodzonych w Europie spadła do zaledwie 10,1 proc. w 2021 r. wobec 61,1 proc. w 1971 r.

Indie były wiodącym krajem źródłowym dla nowych imigrantów z Azji, dostarczając 18,6 procent całkowitej liczby przybywających do Kanady w latach 2016-2021.

„Ostatni raz tak wysoki odsetek imigrantów pochodzących z jednego kraju urodzenia odnotowano podczas spisu powszechnego z 1971 r., kiedy 20,9 procent wszystkich niedawnych imigrantów pochodziło z Wielkiej Brytanii” –  informuje Statistics Canada.

Kolejnymi co do wielkości azjatyckimi krajami pochodzenia nowych imigrantów były Filipiny (11,4 procent) i Chiny (8,9 procent).

W latach 2016-2021 do Kanady przyjęto 218 430 nowych uchodźców jako stałych mieszkańców. Ponad jedna czwarta z nich, 61 000, pochodziła z Syrii.

„Irak 15 505, Erytrea 13 965, Afganistan 9490 i Pakistan 7810 były innymi najczęstszymi krajami, w których urodzili się nowi uchodźcy w latach 2016-2021” – czytamy w raporcie.

Dane z nowego spisu powszechnego wykazały, że około 90 procent niedawnych imigrantów zdecydowało się osiedlić w miastach liczących ponad 100 000 mieszkańców. Trzy miasta przyciągnęły największy udział nowych imigrantów w latach 2016-2021: Toronto (29,5 proc. całości), Montreal (12,2 proc.) i Vancouver (11,7 proc.).

Ogólnie jednak udział nowych imigrantów osiedlających się w tych miastach nadal spadał, ponieważ coraz więcej osób decydowało się osiedlać poza trzema największymi miastami Kanady.

W 2016 roku odsetek nowych imigrantów osiedlających się w Toronto, Montrealu i Vancouver wyniósł 56 procent. Do 2021 r. spadł do 53,4%.

„Fakt, że niedawni imigranci coraz częściej decydują się na osiedlenie poza dużymi ośrodkami miejskimi Toronto, Montrealu i Vancouver, może częściowo odzwierciedlać wyższe koszty  zakwaterowania oraz dostępność mieszkań w tych miastach” – komentuje Statistics Canada.

Nowi imigranci coraz liczniej osiedlali się w innych ośrodkach miejskich. Ottawa-Gatineau odnotowała wzrost udziału nowych imigrantów w populacji z 3,1 proc. w 2016 r. do 4,4 proc. w 2021 r., podczas gdy w Kitchener-Cambridge-Waterloo populacja nowych imigrantów podwoiła się z 1,2 proc. do 2,1 proc.

Chociaż prawie 70 procent niedawnych imigrantów stwierdziło, że ich językiem ojczystym nie jest ani angielski, ani francuski, prawie 93 procent z 1,3 miliona imigrantów, którzy przybyli do Kanady w latach 2016-2021, potrafiło prowadzić rozmowę w jednym z oficjalnych języków Kanady.
Spośród nowych imigrantów, którzy powiedzieli, że angielski jest ich językiem ojczystym, 20,5 procent pochodziło z Indii, 12,5 procent pochodziło z Filipin, 10,3 procent pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, a 10,2 procent pochodziło z Nigerii.
Udział niedawnych imigrantów osiedlających się w Atlantic Canada prawie potroił się w ciągu 15 lat, wzrastając z 1,2 proc. w 2006 r. do 3,5 proc. w 2021 r.