Rząd federalny ogłosił, że przeznaczy 1,6 miliarda dolarów na wdrożenie Narodowej Strategii Adaptacji, której celem jest zaangażowanie całego społeczeństwa w przeciwdziałanie zmianom klimatu i przystosowanie się do ich skutków. Pieniądze będą trafiać do lokalnych społeczności na wzmacnianie infrastruktury drogowej i mostów, tak by miasta i miasteczka mogły przetrwać ekstremalne zdarzenia pogodowe, np. pożary lasów czy powodzie.

Rząd zakłada również współpracę z ludnością rdzenną w zakresie rozwoju inicjatyw zdrowotnych dopasowanych do zmiennych warunków klimatycznych właściwych dla danego regionu.

Już wcześniej Ottawa zdecydowała się na przeznaczenie 8 miliardów dolarów na przystosowanie się do zmian klimatu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nowa strategia oprócz obiecanych kwot zawiera także szereg wymiernych celów, które pozwolą na ocenę skuteczności wydatkowania funduszy. Nie wszystkie cele zostały już zdefiniowane, a żeby je sprecyzować otwarto 90-dniowe konsultacje w prowincjach i terytoriach.

Nowa strategia została ogłoszona w St. Peter’s Bay, na Wyspie Księcia Edwarda.

Zdaniem rządu najpoważniejszym zagrożeniem dla Kanady wynikającym ze zmian klimatu są powodzie. Ottawa szacuje, że co roku przeciętne straty w budownictwie mieszkaniowym wynoszą 2,9 miliarda dolarów. Według prognoz do 2030 roku roczne straty związane z klęskami żywiołowymi wzrosną do 15,4 mld dol.