Szwajcaria rozważa przepisy, które zakazywałyby ludziom prowadzenia pojazdów elektrycznych (za wyjątkiem nagłych przypadków) w okresie zimowym, ponieważ w sieci może po prostu nie być wystarczającej ilości energii, aby je ładować.

Szwajcaria mogłaby ograniczyć korzystanie z pojazdów elektrycznych (EV) w przypadku niedoborów energii elektrycznej tej zimy w ramach nowego czteroetapowego planu zapobiegania przerwom w dostawie prądu i awariom.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne tej zimy, Szwajcaria może stać się pierwszym krajem, który ograniczy jazdę i korzystanie z pojazdów elektrycznych, donosi niemiecki dziennik Der Spiegel , powołując się na liczne doniesienia medialne na temat szwajcarskiego czteroetapowego planu działania mającego na celu uniknięcie przerw w dostawach prądu.

Jazda pojazdami elektrycznymi może zostać zakazana w Szwajcarii, za wyjątkiem „absolutnie koniecznych podróży” na trzecim etapie planów oszczędzania energii. Kraj planuje również  ograniczenie prędkości na autostradach w niedawno zaproponowanym planie działania, który nie został jeszcze przyjęty.

Szwajcaria zwykle importuje energię elektryczną z Francji i Niemiec, aby zaspokoić całe swoje zapotrzebowanie ale w tym roku dostawy od sąsiadów są ograniczone.

 

Zaopatrzenie Szwajcarii w energię elektryczną pozostaje niepewne na zimę i nie można wykluczyć problemów z mocą  poinformowała szwajcarska Federalna Komisja ds. Energii Elektrycznej, Elcom, już w czerwcu. Elcom powiedział, że ze względu na spodziewaną mniejszą dostępność francuskiej produkcji energii jądrowej i eksportu energii z Francji do Szwajcarii, szwajcarski import energii wytwarzanej we Francji będzie prawdopodobnie znacznie niższy tej zimy w porównaniu z poprzednimi sezonami zimowymi .

Dlatego Szwajcaria może być zmuszona do pokrycia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną w wysokości około 4 gigawatogodzin (GWh) z importu z innych sąsiadów, Niemiec, Austrii i Włoch. Jednak według Elcom dostępność eksportu energii w tych krajach w dużym stopniu zależałaby od dostępnych paliw kopalnych, głównie gazu ziemnego.

za spiegel oraz oilimporters.com