Ministrowie ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa, Sean Fraser, i turystyki, Randy Boissonnault ogłosili, że członkowie rodzin zagranicznych pracowników czasowych przebywających w Kanadzie będą mogli otrzymać pozwolenia na pracę. Rozszerzenie programu na rodzinę towarzyszącą pracownikowi ma pomóc w wypełnieniu luk na rynku pracy. Z punktu widzenia pracowników zapewnia równowagę emocjonalną, scala rodziny i pomaga w uzyskaniu stabilizacji finansowej. W ten sposób nowo przybyłe rodziny mogą lepiej integrować się ze społecznością lokalną.

Do tej pory małżonkowie i partnerzy pracowników zagranicznych mogli dostać pozwolenie na pracę tylko w przypadku, gdy główny wnioskodawca pracował w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Teraz rodzaj pracy nie będzie mieć znaczenia.

Zmiana będzie wprowadzona na 2 lata. Zacznie funkcjonować od stycznia 2023 roku.

Rząd szacuje, że na rynek pracy będą mogli wejść członkowie rodzin (partnerzy i starsze dzieci) ponad 200 000 pracowników zagranicznych. Program będzie rozszerzany stopniowo. W pierwszej fazie o otwarte pozwolenie na pracę będą mogli wnioskować członkowie rodzin pracowników przybywających do Kanady w ramach Temporary Foreign Worker Program (ścieżki dla pracowników wysoko opłacanych) i International Mobility Program.W drugim etapie, po konsultacjach, obejmie rodziny osób korzystających ze ścieżki dla pracowników nisko opłacanych w ramach Temporary Foreign Worker Program. Na koniec, w trzeciej fazie przewidziane są konsultacje z partnerami z sektora rolniczego i innymi zainteresowanymi stronami na temat rozszerzenia programu na członków rodzin pracowników rolnictwa.