W wieku 81 lat zmarł australijski duchowny, kardynał George Pell. O śmierci kardynała poinformowali: brytyjski dziennikarz, watykanista Edward Pentin, telewizja EWTN Vatican oraz portal Acistampa. Kard. Pell był doktorem filozofii, biskupem Melbourne i Sydney. W 2013 roku, decyzją papieża Franciszka, został członkiem grupy dziewięciu kardynałów doradców, służących radą papieżowi w zarządzaniu Kościołem i w sprawach reformy Kurii Rzymskiej.

Kard. George Pell przez lata był twarzą Kościoła katolickiego w Australii. W 2017 roku oskarżono go o molestowanie seksualne. Zarzuty wobec kardynała podzielono na dwa okresy – wydarzenia z roku 1996 oraz lata 60. i 70. – które postanowiono rozpatrzyć podczas dwóch różnych procesów sądowych. Mimo braku dowodów i przy nagonce medialnej, kardynała skazano na 6 lat więzienia. Kardynał, osadzony w więzieniu dla najgroźniejszych przestępców, złożył odwołanie do australijskiego Sądu Najwyższego. Duchowny przesiedział w więzieniu rok, po czym Sąd Najwyższy jednomyślnym wyrokiem uniewinnił go i oczyścił z wszystkich zarzutów. W Polsce ukazał się jego „Dziennik Więzienny”. Wielu uważa, że to święty naszych czasów.

Jeszcze 2 stycznia – tuż po śmierci Benedykta XVI – kard. Pell rozmawiał z dziennikarzami o papieżu emerycie. „Świat stracił wspaniałego i bardzo miłego człowieka, chrześcijańskiego dżentelmena” – tak o zmarłym Benedykcie XVI mówi kard. George Pell. Były arcybiskup Sydney i prefekt Sekretariatu ds. Gospodarki przyznał, że od czasu powrotu do Rzymu w 2020 roku regularnie odwiedzał Benedykta XVI, by rozmawiać z nim o życiu Kościoła i innych kwestiach.

Kardynał przeszedł operację wymiany stawu biodrowego we wtorek, kilka źródeł powiedziało pismu The Pillar że podobno zmarł z powodu komplikacji po operacji około 20:50 w Rzymie.

Operacja biodra została początkowo uznana za udaną, a źródła zbliżone do kardynała powiedziały, że był w stanie rozmawiać z pielęgniarkami w swojej sali pooperacyjnej, zanim nagle doszło do zatrzymania akcji serca.

Pell został mianowany w 2014 roku pierwszym prefektem watykańskiego Sekretariatu ds. Gospodarki, odpowiedzialnym za wdrożenie programu reformy finansowej w Watykanie. Był wcześniej arcybiskupem Sydney a wcześniej arcybiskupem Melbourne.

Nawet w obliczu krytyki Pell był przez wielu uważany za jedną z centralnych postaci australijskiego katolicyzmu XX wieku. Uważany był za obrońcę  doktryny katolickiej i elokwentnego rzecznika ewangelicznej i społecznej misji Kościoła.

Pell urodził się 8 czerwca 1941 roku w Victorii. Jego ojciec George był kierownikiem kopalni złota i upadłym anglikaninem. Jego matka Małgorzata była gorliwą katoliczką, która wychowała go w wierze i kładła nacisk na częste przyjmowanie sakramentów.

Jako chłopiec Pell był zapalonym sportowcem. Był gwiazdą futbolu w szkole i krótko grał w  Victoria Football League.

Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice św. Piotra 16 grudnia 1966 roku.

Po święceniach Pell służył w kilku parafiach w Australii. W 1985 roku został mianowany rektorem Corpus Christi College, seminarium, do którego kiedyś uczęszczał.

W 1987 Pell został mianowany biskupem pomocniczym Melbourne. W 1996 roku został mianowany arcybiskupem Melbourne, a pięć lat później arcybiskupem Sydney.

Jako biskup Pell był członkiem Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju, Kongregacji Nauki Wiary, Papieskiej Rady ds. Rodziny i Kongregacji Biskupów.

W 2003 roku został mianowany kardynałem przez papieża Jana Pawła II.

W 2012 roku został mianowany przez papieża Benedykta XVI ojcem synodalnym Synodu o Nowej Ewangelizacji.

W lutym 2014 roku Pell został mianowany prefektem nowo utworzonego Sekretariatu ds. Gospodarki Watykanu.

Kardynał został oskarżony o organizowanie, ocenianie i centralizację finansów Watykanu oraz proponowanie reform polityki finansowej kurii watykańskiej. Kardynał często ścierał się z innymi urzędnikami kurialnymi, dążąc do scentralizowania systemów księgowych Kurii Rzymskiej i nalegając na zewnętrzną kontrolę finansową finansów Watykanu.

Pell służył również jako doradca papieża Franciszka jako inauguracyjny członek papieskiej Rady Kardynałów Doradców, znanej jako C9.

Kardynał wziął urlop z urzędu w kurii rzymskiej w 2017 r., by wrócić do Australii, by zmierzyć się z postawionymi mu zarzutami karnymi.


Po kontrowersyjnym śledztwie, opisanym przez krytyków jako „wyszukiwanie” oskarżeń, policja w australijskim stanie Wiktoria postawiła Pellowi zarzut wykorzystywania seksualnego, któremu stanowczo zaprzeczał.

Głównym zarzutem było to, że Pell wykorzystał seksualnie dwóch chłopców z chóru po mszy w zakrystii katedry św. Patryka w 1996 roku, kiedy był arcybiskupem Melbourne. Jego obrona twierdziła, że ​​domniemane przestępstwo było niemożliwe.

Proces, który wywołał międzynarodowe zainteresowanie, rozpoczął się w 2018 roku i początkowo zakończył się, gdy ława przysięgłych nie była w stanie podjąć jednomyślnej decyzji. Ponowny proces zakończył się skazaniem Pella za pięć zarzutów wykorzystywania seksualnego dwóch chłopców w 1996 i 1997 roku.

Drugi proces, dotyczący rzekomego nadużycia w latach 70., był planowany, ale nie odbył się po wycofaniu sprawy przez prokuraturę, po czym uchylono nakaz utajnienia, uniemożliwiający australijskim mediom informowanie o skazaniu kardynała.

Na rozprawie w marcu 2019 roku Pell został skazany na sześć lat więzienia, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po odbyciu co najmniej trzech lat i ośmiu miesięcy. Był osadzony w więzieniu w Melbourne, ale później został przeniesiony do ośrodka o zaostrzonym rygorze poza miastem po tym, jak dron z kamerą przeleciał nad terenem. Był przetrzymywany w izolatce, podobno dla własnego bezpieczeństwa, i nie mógł odprawiać Mszy w swojej celi z powodu zakazu spożywania wina. W ciągu 406 dni więzienia był w stanie uczestniczyć we Mszy św. tylko pięć razy.

Prawnicy Pella odwołali się do Sądu Apelacyjnego Sądu Najwyższego stanu Wiktoria, który w sierpniu 2019 r. podtrzymał wyrok skazujący.

Następnie kardynał zwrócił się do High Court of Australia, najwyższego sądu apelacyjnego w kraju. Jego wniosek został uwzględniony, a apelacja została rozpatrzona w marcu 2020 roku. Miesiąc później sąd jednogłośnie uchylił jego wyroki skazujące i został natychmiast zwolniony z więzienia.

Kardynał oglądał w celi telewizyjne wiadomości, kiedy usłyszał, że sąd uchylił jego wyroki skazujące. Usłyszał „wielkie okrzyki” z wnętrza więzienia i otrzymał gratulacje od najbliższych mu więźniów.

Później opisał swoje więzienne doświadczenia w trzytomowym pamiętniku. W pierwszym tomie zastanawiał się nad spędzeniem Wielkanocy w więzieniu, po raz pierwszy od ponad 50 lat, kiedy nie przewodniczył Wigilii Paschalnej.

„Nie byłem w stanie obrócić się w sanktuarium twarzą do wiernych i zobaczyć, jak światło z nowo zapalonych świec rozprzestrzenia się powoli, ale pewnie, z przerwami przez ciemne sklepienie katedry” – napisał. „Przyrzeczenia chrzcielne odnawiałem sobie po cichu, nie z nowo ochrzczonymi i z kongregacją katedralną. I oczywiście nie mogłem konsekrować chleba i wina ani przystępować do Komunii”.

Oprócz zarzutów karnych, kardynał został również oskarżony o niewłaściwe traktowanie zarzutów o wykorzystywanie seksualne przez duchownych. W 2020 roku australijska Królewska Komisja ds. Odpowiedzi Instytucjonalnych na Wykorzystywanie Seksualne Dzieci opublikowała swoje ustalenie, że w latach 70. Pellowi nie udało się w wystarczającym stopniu zająć się wykorzystywaniem seksualnym dzieci przez duchownych.

Pell podkreślił, że wnioski te „nie zostały poparte dowodami”.

W 2016 roku kardynał wyraził ubolewanie, że „powinien był zrobić więcej”, aby naciskać na lepsze rozpatrywanie niektórych zarzutów o nadużycia, gdy był biskupem pomocniczym w latach 70. Pell powiedział również, że mając 40 lat doświadczenia, żałuje, że ufał, że kościelni administratorzy właściwie rozpatrują zarzuty i że został oszukany w niektórych przypadkach.

Był energicznym obrońcą odnowy kościelnej Soboru Watykańskiego II i gospodarzem Światowych Dni Młodzieży w Sydney w 2008 roku, ważnego momentu dla wielu australijskich katolików.

Pell był między innymi zwolennikiem kilku nowych ruchów kościelnych w życiu Kościoła i regularnie spotykał się z przywódcami Drogi Neokatechumenalnej, Opus Dei, Focolare i innych. Był znany jako reformator australijskich seminariów i życia kapłańskiego, a nawet do śmierci regularnie rozmawiał z grupami księży i ​​świeckich na całym świecie.

Podczas swojej posługi jako biskup diecezjalny Pell regularnie występował w telewizji i radiu w Australii oraz był autorem dziesiątek artykułów na temat wiary katolickiej.

Po zwolnieniu z więzienia w 2020 roku Pell wrócił do Rzymu, gdzie regularnie spotykał się z przyjaciółmi i współpracownikami oraz aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła w Watykanie. Podczas wydarzeń związanych z pogrzebem papieża Benedykta XVI, na kilka dni przed śmiercią Pella, kardynała często można było zobaczyć na ulicach otaczających Watykan, pozdrawiając pielgrzymów i składając życzenia przyjaciołom.

za pillarcathoplic.com